Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2013 r. Maj 2013

Maj 2013

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..

 

9 maja 2013, godz. 12.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Rewizyjna
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad;
2. Opinia w sprawie sprawozdania finansowego za 2012 r.;
3. Opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2012 r.;
4. Wniosek Komisji  Rewizyjnej  w sprawie udzielenia/nieudzielania  absolutorium Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego;
5. Sprawa wniosku Pana Remigiusza Drzewieckiego;
6. Sprawy różne i wolne wnioski;
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
8. Zakończenie posiedzenia.

***

14 maja 2013, godz. 9.30, sala 7-8 (parter) - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
- projekt nr 353/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Województwo Zachodniopomorskie części zadania publicznego Woj. Pomorskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego,
- projekt nr 354/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oceny sytuacji na rynku pracy w woj. zachodniopomorskim oraz sprawozdania z działań realizowanych przez WUP w Szczecinie,
- projekt nr 355/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie skierowania do Rady Ministrów stanowiska w sprawie utworzenia nowych podstref specjalnych stref ekonomicznych w Szczecinie.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

***

14 maja 2013, godz. 9.30, sala 7-8 (parter) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3.Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku WZP
- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Województwo Zachodniopomorskie części zadania publicznego Woj. Pomorskiego w zakresie organizowania publicznego Transportu zbiorowego,
- w sprawie przyjęcia oceny sytuacji na rynku pracy w woj. Zach. oraz sprawozdania z działań realizowanych przez WUP w Szczecinie.
- w sprawie skierowania do Rady Ministrów stanowiska w sprawie utworzenia nowych podstref specjalnych stref ekonomicznych w Szczecinie.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

***

14 maja 2013, godz. 10.30, sala 214 (II piętro) - Budżetu i Spraw Samorządowych
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały nr 353/1/13 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Województwo Zachodniopomorskie części zadania publicznego Województwa Pomorskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

***

21 maja 2013, godz. 10.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie materiałów na XXV sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Zamknięcie posiedzenia.

***

27 maja 2013, godz. 10.00, sala nr 214 (II piętro) - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie materiałów na XXV sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Zasady rachunkowości w SPZOZ.
4. Wyniki finansowe SPZOZ za 2012 rok.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

***

27 maja 2013, godz. 12.30, sala nr 8 (parter) - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
- Projekt nr 359/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji internatu Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu
- Projekt nr 361/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa Zachodniopomorskiego w roku 2013.
- Projekt nr 363/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/97/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 20.09.2011 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2011 – 2018.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

***

27 maja 2013, godz. 14.00, sala 7 (parter) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3.Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku WZP m.in.:
- w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/218/12 Sejmiku Województwa zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023,
- w sprawie wyznaczenia aglomeracji Cedynia oraz likwidacji aglomeracji Cedynia wyznaczonej rozporządzeniem Nr 31/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 lipca 2008 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

***

28 maja 2013, godz. 8.30, sala nr 7 (parter) - Komisja Rewizyjna
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad;
2. Informacja dot. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego – przygotowanie projektu uchwały;
3. Sprawa wniosku Pana Remigiusza Drzewieckiego;
4. Sprawy różne i wolne wnioski;
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji;
6. Zakończenie posiedzenia.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information