Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2013 r. Kwiecień 2013

Kwiecień 2013

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..

 

16 kwietnia 2013, godz. 11.00, sala nr 7 i 8 (parter) - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Prezentacja zaawansowania inwestycji Centrum Dialogu „Przełomy”:
- prezentacja multimedialna Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie,
- pytania radnych i zaproszonych gości.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Na posiedzenie zostali zaproszeni członkowie Komisji ds. Kultury Rady Miasta Szczecin.

***
16 kwietnia 2013, godz. 8.30, sala plenarna - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2012 rok.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia. 
***
16 kwietnia 2013, godz. 9.30, sala nr 214 (II piętro) - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2012 rok.
3. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za 2012 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia.
***

17 kwietnia 2013, godz. 10.30, sala plenarna Sejmiku - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej (z Komisją ds. Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Związkowego Meklemburgii – Pomorza Przedniego.

10:30 Rozpoczęcie posiedzenia: Marek Tałasiewicz (Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego); Rudolf Borchert (Przewodniczący Komisji ds. Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Związkowego)

11:00-13:00 WYSTĄPIENIA EKSPERTÓW – CZĘŚĆ I

1. Sytuacja polityczna oraz kompetencje Kraju Związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju energetyki i polityki energetycznej
- Stanisław Dendewicz (Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
- Martin Rekasch (Dyrektor Wydziału ds. Energii, Ministerstwo ds. Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Związkowego)
Dyskusja

2. Strategie i programy rozwoju energetyki Województwa Zachodniopomorskiego oraz Kraju Związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz współpraca międzyregionalna w kontekście przygranicznym i transgranicznym
- Martin Rekasch (Dyrektor Wydziału ds. Energii, Ministerstwo ds. Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Związkowego)
- Wojciech Kułagowski (Niezależny ekspert, doradztwo gospodarcze w dziedzinie energetyki)
Dyskusja

14:00-16:00 WYSTĄPIENIA EKSPERTÓW – CZĘŚĆ II

3. Prawne i finansowe instrumenty wspierania rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł energii
- Małgorzata Górecka-Wszytko (Przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego w Szczecinie)
- Martin Rekasch (Dyrektor Wydziału ds. Energii, Ministerstwo ds. Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Związkowego)
- Piotr Ostrowski (Niezależny ekspert ds. funduszy Unii Europejskiej)
Dyskusja

4. Możliwości współpracy oraz wsparcia projektów
- Peter Heise (Dyrektor Biura Związku Komunalnego Euroregionu Pomerania (Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.))
- Paweł Bartnik (Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania)
Dyskusja

16:00-16:30 Podsumowanie
Omówienie tematyki oraz możliwych projektów pod kątem przyszłej współpracy
Uzgodnienie harmonogramu wspólnych posiedzeń komisji

***

22 kwietnia 2013, godz. 10.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie materiałów na XXIV sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, w tym: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2012 rok.
3. Informacja o stanie mienia Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu nr 33/2012 r.
6. Zamknięcie posiedzenia.

***

22 kwietnia 2013, godz. 13.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2012 rok.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

***

23 kwietnia 2013, godz. 15.30, sala nr 7 (parter) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Zaopiniowanie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2012 rok.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia. 

***

23 kwietnia 2013, godz. 12.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2012 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
-  Projekt nr 346/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70. rocznicę rzezi na Kresach Południowo – Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.
-  Projekt nr 345/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

***

23 kwietnia 2013, godz. 14.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2012 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
- Projekt nr 344/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Województwo Zachodniopomorskie umowy o współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim Rzeczypospolitej Polskiej a Regionem Skania Królestwa Szwecji.
- Projekt nr 346/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70. rocznicę rzezi na Kresach Południowo – Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.
- Projekt nr 345/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
- odpowiedź Zarządu Województwa na wniosek Komisji w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie ekspertyzy „Absorpcja środków UE przez samorządy oraz ich jednostki w województwie zachodniopomorskim w latach 2007 – 2012; Suplement: streszczenie i uzupełnienie badania wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku” – pismo z dn. 3.04.2013 r.
6. Zakończenie posiedzenia.

***

24 kwietnia 2013, godz. 10.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Rewizyjna
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad;
2. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2012 r.;
3. Przedstawienie informacji o stanie mienia Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 grudnia 2012 r.;
4. Informacje Kierowników Zespołów Kontrolnych;
5. Sprawy różne i wolne wnioski;
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
7. Zakończenie posiedzenia.

 W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information